TOWARZYSTWO  ŚWIĘTEGO  MARKA  W  SYCOWIE

Kalendarium działań Społecznego Komitetu „Na ratunek kościołowi św. Marka” powstałego z inicjatywy Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie

 

20 listopada 2012r. – spotkanie założycielskie Społecznego Komitetu, prowadzenie – S. Kozłowski

Uczestnicy:

poseł Beata Kempa, ks. proboszcz S. Borowczyk, Towarzystwo Św. Marka: S. Kozłowski, R. Wojciechowska, B. Kornatko, z-ca burmistrza Robert Malecki, Maria Terlecka-Kłys, Barbara Trokowicz, Jolanta Trela, Zbigniew Filipiak, Andrzej Trzęsicki, Roman Chowański, Robert Dziergwa, Beata Łukawska, Wojciech Kociński, Artur Roszyk, Zbigniew Stróżyk, Mieczysław Skuza, Jerzy Wojciechowski, Albin Nicpoń, Henryk Kluska, Jacek Przybył, Lucjan Kostrowicki, Szczepan Babiarz, Józef Szymański, Bolesław Moniuszko, Józef Promny, Józef Kempa

- Podpisanie „Deklaracji założycielskiej” przez prawie wszystkich zebranych,

- Powołanie Rady Organizacyjnej Komitetu w składzie: ksiądz Stanisław Borowczyk, Beata Kempa, Stanisław Kozłowski, Robert Malecki, Jolanta Trela, Jacek Przybył, Zbigniew Stróżyk, Wojciech Kociński, Józef Promny, Renata Wojciechowska.

29 listopada 2012r. – wysłanie przygotowanego nieodpłatnie przez firmę „Orlikon” z Poznania wniosku o przyznanie funduszy na remont Kościoła św. Marka do Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Grudzień 2012r.
- założenie subkonta przy parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła na cele Społecznego Komitetu

- druk cegiełek wartości 10, 20 i 50 zł oraz plakatów informacyjnych o powstałym Komitecie (z funduszy p. Z. Stróżyka, projekt Towarzystwo Świętego Marka)

- opublikowanie przez TSM informacji o powstałym Komitecie i jego celach na stronie internetowej Towarzystwa, w prasie lokalnej i na stronie UMiG

- przygotowanie przez TSM  listu intencyjnego (apel) do przedsiębiorców, szkół i innych placówek

- załatwienie przez TSM zezwolenia ma prowadzenie akcji charytatywnych i zbieranie środków finansowych

- Rada Miasta i Burmistrz udzielili poparcia dla przedsięwzięcia Społecznego Komitetu,

 

8 grudnia 2012 – przedstawiciele Towarzystwa Świętego Marka biorą udział w Jarmarku Świątecznym zbierając fundusze na rzecz kościoła św. Marka i reklamując powstały Komitet

9 stycznia 2013r. – II zebranie Społecznego Komitetu;

obecni:

ks. Sławomir Borowczyk proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, Adam Grzybczak – przedstawiciel UMiG Syców, Barbara Trokowicz , Beata Łukawska, Bogumiła Kornatko, Renata Wojciechowska, Maria Terlecka-Kłys , Robert Dziergwa,  Józef Kempa,  Jacek Przybył,  Artur Roszyk Wojciech Kociński,  Ewa i Janusz Findlik.  

- sprawozdanie z dotychczasowych działań i podjęcie dalszych postanowień ( propagowanie działań Komitetu
i rozprowadzanie cegiełek)

27 lutego 2013r.  - wpływa do parafii pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujące o przyznaniu środków na remont Św. Marka w wysokości 500 tys. zł.

28 lutego 2013r.spotkanie  w sprawie omówienia zasad postępowania w związku z przyznaną dotacją
Obecni:
poseł Beata Kempa, ks. proboszcz Sławomir Borowczyk, prezes „Orlikonu”- p. Zienkiewicz, wielkopolski wojewódzki konserwator zabytków Aleksander Starzyński, ks. Andrzej Milian, Robert Malecki, Stanisław Kozłowski, Józef Kempa, Renata Wojciechowska, Wojciech Kociński

- przedstawienie przez prezesa „Orlikonu” zasad postępowania i wyjaśnienie kolejności podejmowania działań  związanych z realizacją przyznanych środków

- Zamówienie ekspertyzy Św. Marka u dr inż. Lecha Engela z Wrocławia

7 marca 2013r.  – przyjazd dr Engela w celu zebrania materiałów do wykonania ekspertyzy; pomoc przy pracach S. Kozłowskiego, także udostępnienie potrzebnych materiałów źródłowych

13 marca 2013 – spotkanie w UMiG;
Obecni:

proboszcz S. Borowczyk, R. Malecki, S. Kozłowski, Z. Stróżyk, J. Przybył, J. Promny, Kempa, R. Wojciechowska

- ustalenie zasad wyłonienia firmy projektowej; postanowiono wysłać zapytania ofertowe do 4 firm
i wybrać najlepszą

- ks. proboszcz S. Borowczyk poinformował o wystosowaniu pisma do MKiDN o przesunięcie terminu składania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia przyznanych funduszy do 31 maja 2013r.

14 marca 2013 – wpływa ekspertyza dr Engela; (koszt pokrywa TSM)