TOWARZYSTWO  ŚWIĘTEGO  MARKA  W  SYCOWIE

jesteś na: Towarzystwo Świętego Marka w SycowieAktualności

Kilka słów na temat figury św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus.

2017-03-21


 

 

 

   Przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Sycowie na wysokiej kolumnie, w sąsiedztwie żywotników, stoi figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Jej autorem jest rzeźbiarz i konserwator kamienia, p. Andrzej Biczysko z Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie. Ta sakralna kompozycja powstała na zamówienie ks. proboszcza Jerzego Kaniewskiego w 2010 r. i od tego czasu jest prawdziwą ozdobą otoczenia tej młodej świątyni. Pierwotna figura z żywicy stanęła jeszcze z woli ks. proboszcza Marka Otręby, który trud budowy nowego kościoła i tworzenia nowej parafii zawierzył św. Józefowi – patronowi całej Diecezji Kaliskiej. Obecne dzieło wykonane w jasnym drobnoziarnistym piaskowcu, mierzy ok. 120 cm wysokości. Wzorując się na poprzedniej figurze, wykonanej metodą wydmuszki z tworzywa sztucznego, A. Biczysko stworzył kamienną rzeźbę w konwencji poprzedniczki, z wykorzystaniem jej symboliki i ornamentyki. Natomiast zmiany dotyczą postaci św. Józefa, który tu został świadomie zbarokizowany poprzez nawiązanie do podobnych oryginalnych kompozycji w stylu baroku śląskiego. Obecna rzeźba jest zatem wyrazem indywidualnej interpretacji tematu przez artystę.

 

  Lokalizacja figury jakkolwiek bardzo szczęśliwa i przemyślana przestrzennie, ale wewnątrz kręgu roślin, sprzyja do atakowaniu jej przez zarodniki mchów i porostów. Aby zadbać o pierwotny wygląd i zachowanie walorów estetycznych kompozycji, należy cyklicznie poddawać ją zabiegowi fachowej renowacji – oczyszczać z pyłów i nalotów za pomocą pędzli, szczotek czy skalpela. Następnie można na całość nanosić roztwór wody octowej (1:1), doczyszczając ręcznie nożykami, skalpelem i miałkim papierem ściernym. Oczyszczony kamień można powlec za pomocą pędzla specjalnym odczynnikiem, np. Moosex firmy Ha Be. Niedopuszczalne jest w takich wypadkach piaskowanie lub stosowanie wobec piaskowcowych rzeźbionych detali - jakichkolwiek myjek czy urządzeń ciśnieniowych! Grozi to naruszeniem powierzchniowej struktury kamienia, który wówczas staje się bardzo podatny na wpływy warunków atmosferycznych. Tego typu technologię możemy zastosować tylko w przypadku dużych i płaskich boniowanych płaszczyzn piaskowcowych, np. w portalach, okładzinach fasad itp.

 

  Prace czyszczące należy wykonywać bardzo ostrożnie w okularach ochronnych i rękawicach; pracując narzędziami ostrymi, należy uważać na okaleczenia rąk oraz dbać o nienaruszenie kamiennej materii. Można by tu także rozważyć, w nieodległej perspektywie czasu, wykonanie stosownego metaloplastycznego baldachimu z blachy miedzianej i nakrycie nim figury. Taki bardzo w tym przypadku zasadny zabieg pozwoliłby znacznie ograniczyć niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych i ptactwa - na stan jej zachowania.

tsm.sycow.pl