TOWARZYSTWO  ŚWIĘTEGO  MARKA  W  SYCOWIE

jesteś na: Towarzystwo Świętego Marka w SycowieAktualności

Opowieści sycowskich budowli

2015-09-21


 

Opowieści sycowskich budowli.

 

We wtorek, 30 czerwca 2015r. w Muzeum Regionalnym w Sycowie otwarto wystawę, która jest zwieńczeniem trwającego trzy miesiące projektu pod takim właśnie tytułem. Autorami całości są nauczyciele należący do Towarzystwa Świętego Marka: Bogusława Kornatko, Renata Wojciechowska i Stanisław Kozłowski.
Pomysł projektu narodził się w związku z zamiarem zorganizowania przez TSM konferencji naukowej dotyczącej architektury Sycowa.Miał być swoistymdo niej prologiem, zapoznającym mieszkańców miasta z najciekawszymi budowlami i ich historią. Konferencja nieco odsunęła się w czasie, ale na projekt udało się pozyskać środki z „Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie udział wzięło 22 uczniów z sycowskich szkół: Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Ich zadaniem było wykonanie dokumentacji fotograficznej wybranych budowli i opisanie ich dziejów. Był to w zamierzeniu autorów sposób na przybliżenie społeczności lokalnej trudnej historii Sycowa, który po I wojnie światowej, decyzją Traktatu Wersalskiego pozostał po stronie niemieckiej. Większość dzisiejszych mieszkańców Sycowa i okolic przybyła tu, na tzw. Ziemie Odzyskane, z różnych stron Polski dopiero po II wojnie światowej. Jednym z nich był poeta Jan Kowalski, który z województwa świętokrzyskiego, po wojennej tułaczce, jako dziecko, trafił z rodzicami do Nowego Dworu koło Sycowa. Jego wiersze, w interpretacji uczennic gimnazjum: Patrycji Ziółkowskiej i Sandry Piórkowskiej, rozpoczęły spotkanie. Wszyscy nowi mieszkańcy tych terenów przynieśli swoje zwyczaje, kulturę, tradycje. Stworzyli wiele nowego, ale korzystali też z dziedzictwa wytworzonego i pozostawionego przez ludzi, którzy te tereny musieli opuścić. Do dziś otaczają nas ślady tamtej przeszłości, przede wszystkim architektoniczne. Jeśli mamy tworzyć świadomą lokalną społeczność, musimy znać historię, która miejsce naszego życia ukształtowała. I to właśnie, jak podkreślają autorzy, było głównym celem projektu
Uczniowie dobrze wywiązali się ze swoich zadań, czego dowodem zgromadzone na wystawie zdjęcia
z opisami oraz katalog wystawy, prezentujący najciekawsze z nich wraz z historiami pokazanych budynków. Otwarcie wystawy zgromadziło liczną grupę przyjaciół i rodziny uczniów. Wśród gości znaleźli się także: starosta oleśnicki Wojciech Kociński, radna miejska Beata Łukawska, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Małgorzata Iwańska, dyrektor Centrum Kultury w Sycowie Paulina Syposz – Ciemny, dyrektorzy i nauczyciele szkół, których uczniowie wzięli udział w projekcie. Szczególne podziękowania organizatorzy skierowali do pań Aleksandry Hołubeckiej – Zielnicy i Iwony Pustelnik, które prowadziły warsztaty z młodzieżą.
Każdy z uczestników projektu otrzymał pamiątkowy dyplom, katalog wystawy oraz zestaw grafik kościołów sycowskich. Nagrodę za fotografię Pastorówki otrzymała Dominika Nowak z ZSP. Wyróżnienia przypadły w udziale uczniom Gimnazjum: Patrycji Ziókowskiej, Krzysztofowi Wronie, Julii Podymie, Nel Dembnej, Jakubowi Sobczakowi.
Gospodarze wystawy wyrazili nadzieję, iż zaproponowany w projekcie sposób poznania miasta - poprzez jego budowle i związane z nimi historie jest na tyle ciekawy, iż stanie się inspiracją dla kontynuowania takiej opowieści. Jak powiedzieli, jego ciąg dalszy potrzebny jest także po to, by umocnić identyfikację z miejscem, w którym mieszkamy i przekonać, iż Syców wart jest troski i aktywności swoich mieszkańców.
Wystawę można oglądać codziennie, w Muzeum Regionalnym w Sycowie.

Renata Wojciechowska