TOWARZYSTWO  ŚWIĘTEGO  MARKA  W  SYCOWIE

jesteś na: Towarzystwo Świętego Marka w SycowieAktualności

Rekonstrukcja krzyżokapliczki Antonie Franzkowski - żony kronikarza

2015-05-23


 

Głupi tylko nie pyta, co przed nim było, jak dziecko,
co nie zna ojca ni matki, ani wie, gdzie się rodziło…
 
ks. Piotr Skarga -kapelan króla Zygmunta III Wazy
 
 
       Kilka dni przed tegorocznym odpustem na cmentarzu w Św. Marku stanęła dębowa krzyżokapliczka w dawnym stylu cieplickim, przeznaczona dla żony Josepha Franzkowskiego – Antonie Sylla. To bardzo udana rekonstrukcja pierwotnej kompozycji nagrobnej, która została wzniesiona dla żony sycowskiego kronikarza w 1920r. Autorem kompozycji, odtworzonej pieczołowicie na podstawie archiwalnych zdjęć, jest rzeźbiarz z Oleśnicy , p. Zbigniew Podurgiel.
Oryginalna_kapliczka  Wierna_kopia  Tworca_i_jegi_dzielo
 
Dzieło powstało wg pomysłu i ze środków finansowych Towarzystwa Św. Marka w Sycowie. W miejsce jej posadowienia przeniesiono również płytę ( ufundowaną przez p. H. Pietzonkę w latach 90 –tych) poświęconą samemu J. Franzkowskiemu, dzięki czemu Tych dwojga zostało upamiętnionych niemalże w miejscu pierwotnego pochówku.
 
Za pomoc w przeprowadzeniu tej niełatwej technicznie operacji składamy wyrazy serdecznej podzięki p. Ryszardowi Homińskiemu oraz Markowi Frasowi.
 
   
 
Wcześniej, bo jeszcze po śmierci Josepha w 1936r. ( Honorowego Obywatela Miasta Syców) miasto ufundowało dla obojga Małżonków monumentalny granitowy nagrobek, których w latach 80 – tych XX w. został skradziony przez hieny cmentarne. Wkrótce ukończona zostanie krzyżokapliczka dla drugiego Honorowego Obywatela Miasta Syców – dra Krzysztofa Zielnicy, który zmarł 1 maja 2012r. i został pochowany zgodnie ze swoją ostatnią wolą na tych sycowskich Powązkach… W części centralnej rzeźbiony Jego nagrobek przedstawiać będzie motyw Dobrego Pasterza i jak poprzedni – jest dziełem wspomnianego p. Z.Podurgiela.
 
   
 
 
      Wiele Informacji na temat samego J. Franzkowskiego można znaleźć w wydanej ostatnio przez Towarzystwo Świętego Marka w Sycowie książeczce pt. Przywróceni pamięci . Joseph Franzkowski- kronikarz ziemi sycowskiej, w której zaprezentowano wiele nowych materiałów o wielkiej randze dla dziejów Sycowskiego, a na pamiętnej konferencji ( odbyła się 8 kwietnia br.) pod tym samym tytułem, Towarzystwo przekazało Muzeum Regionalnemu w Sycowie w depozyt niezwykły zabytek – dyplom dla J. Franzkowskiego z okazji Jubileuszu 25 –lecia pracy. Swą obecnością konferencję zaszczycili liczni goście i samorządowcy starosta powiatu oleśnickiego - p. Wojciech Kociński, starosta powiatu oleśnickiego - p. Wojciech Kociński, burmistrz Oleśnicy - p. Michał Kołaciński, wiceburmistrz - Jarosław Sadowski, naczelnik Oświaty p. Małgorzata Iwańska, dyr. p. Maria Susidko, dyr. PCEiK p. Grażyna Dłubakowska, radnap. Zdzisława Jakimiec , jak również : dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu p. Piotr Oszczanowski, kustosz z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - p. Wacław Sobociński, kustosz Ossolineum - p. Arkadiusz Dobrzyniecki, z Sycowa i okolic – burmistrz p. Sławomir Kapica, p. Bolesław Moniuszko, radny p. Michał Pater, radny p. Marek Malinowski , pastor Rafał Miller, dyrektorzy szkół i przedszkoli, p. Kazimierz Sokołowski – wrocławski król Braci Kurkowych, regionalista braliński p. Marian Kucharzak, p. Edmund Bachlinski z Międzyborza. Nie można tu pominąć p. Marii Puchałowej z Mnichowic, której wzruszająca obecność była dla nas, organizatorów, źródłem wielkiej przyjemności i satysfakcji!

 

 

Towarzystwo Świętego Marka w Sycowie