TOWARZYSTWO  ŚWIĘTEGO  MARKA  W  SYCOWIE

jesteś na: Towarzystwo Świętego Marka w SycowieAktualności

Salve ponticus! O sycowskim pielgrzymowaniu

2014-04-06


 

    Salve ponticus! O sycowskim pielgrzymowaniu

 «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28).

 

 

Wiele jest sposobów pielgrzymowania, a jeszcze więcej powodów, które nas do podjęcia jej trudów motywują. Celem naszych ziemskich pielgrzymek są najróżniejsze, ważne dla chrześcijan miejsca. Bardzo często są nimi słynne , znane w  całym świecie sanktuaria. Jan Paweł II powiedział, że są one : niczym kamienie milowe wskazujące drogę dzieciom Bożym wędrującym po ziemi. Do świętych miejsc z powodów religijnych docierają zarówno  ludzie wierzący, jak i zwykli turyści, powodowani ciekawością  i  turystyczno-kulturalnymi pasjami.
    W Sycowie od XVII w. istnieje tradycja pielgrzymowania na Św. Marek. Nazwa ta odnosi się do miejscowości oddalonej 3 km od Sycowa  oraz kościoła p.w. św. Marka ( z I poł. XVII w), który tu się znajduje. Historia tego miejsca jest prawdopodobnie jeszcze starsza i sięga wieku XIV, a związana jest z podziękowaniem okolicznej ludności za ocalenie od szalejącej wówczas zarazy. Procesje błagalne ku czci św. Marka dla ocalenia od zarazy wprowadził już w 590r.papież Grzegorz Wielki. Dziś procesje na św. Marek związane są z odpustem ku czci tego świętego, który przypada w pierwszą niedzielę po 25 kwietnia. Data ta związana jest z męczeńską śmiercią św. Marka w r. 68. Bogata, powszechna, trwająca przez wieki tradycja pielgrzymowania na Św. Marek zaczęła zanikać po drugiej wojnie światowej i dzisiejsze pielgrzymki są nieporównanie mniejsze od tych dawnych. Istniejące w Sycowie od 2002r. Towarzystwo Świętego Marka kultywuje pamięć o tym, ważnym w wymiarze religijnym i kulturowym, miejscu. W tym celu wydajemy publikacje, organizujemy spotkania, propagując i utrwalając wiedze na temat tego urokliwego skrawka Dolnego Śląska. Na wiosnę 2013r podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania środków na remont kościółka , mocno nadgryzionego zębem czasu.   
    Przy drodze prowadzącej z Sycowa na Św. Marek znajdują się zabytkowe, wykonane z piaskowca, stacje Drogi Krzyżowej z lat 20 tych XX w. Ich autorem jest wrocławski rzeźbiarz Bruno Tscheotschel.   Wybitny ten rzeźbiarz na nowo odkrywany, jest również autorem kilku ołtarzy w kościele parafialnym p.w. św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie, z których  Św. Franciszek – kazanie do wilka i Św. Antoni – kazanie do ryb, Św. Jadwiga i św. Monika z Piety - prezentowane były na przełomie lat 2012 i 2013 na wystawie Bruno Tscheotschel – wrocławski Wit Stwosz XX w. Wystawa prezentowana była w Pałacu Królewskim - Muzeum Miasta Wrocław, a Towarzystwo Świętego Marka miało, dzięki dr. hab. Piotrowi Oszczanowskiemu ,  znaczący udział w jej organizacji.
      Współuczestniczymy także w corocznym przygotowaniu Drogi Krzyżowej na kwietniowy odpust św. Marka. Rok temu zaprosiliśmy do Jej prowadzenia przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych z terenu parafii. Staramy się również co roku przygotować na odpust jakąś niespodziankę, nawiązującą do tradycji i miejsca. Na przestrzeni kilkunastu lat działalności ufundowaliśmy cztery symboliczne, drewniane  studnie pątnicze poświęcone czterem ewangelistom, będące dziełem oleśnickiego rzeźbiarza Zbigniewa Podurgiela. Przy kościele stanęła dwustronnie rzeźbiona w piaskowcu  kapliczka witająca pielgrzymów Salve ponticus!, nawiązująca stylem do stacji Drogi Krzyżowej. Zostały wydane obrazki i pocztówki. pt. „Sycowskie kościoły” z grafikami Jana Kaczkowskiego. Dwukrotnie odpust uświetniał występ znanego artysty - dziada lirnika p. Jacka Hałasa, który przybywał na zaproszenie Towarzystwa z repertuarem pieśni dziadowskiej i pogrzebowej.
   W bieżącym roku Towarzystwo planuje ufundowanie tablicy informacyjnej, na której będzie zamieszczona na stałe historia kościoła, pielgrzymek i inne najważniejsze informacje.
Wokół kościółka na św. Marku usytuowany jest cmentarz, na którym zachowały się  resztki świetności dawnej nekropolii . Spoczywa tu wiele ważnych dla historii miasta osób, w tym kilku proboszczów, Joseph Franzkowski i zmarły w 1.05.2012r. nieodżałowanej pamięci Krzysztof Zielnica, założyciel naszego Towarzystwa, nasz mistrz i  Honorowy Obywatel Miasta Syców. Groby zdobią nieliczne już dziś drewniane krzyżokapliczki z tzw. „szkoły cieplickiej”. Towarzystwo w miarę swych możliwości stara się zabezpieczyć również w wymiarze materialnym pozostałe do dziś zabytki. Zabezpieczamy chylące się nagrobki i planujemy odtworzenie kiedyś istniejących. Udało się również pozyskać fundusze na remont kościoła ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w czym bardzo wspierała nas pani poseł Beata Kempa.
    Mamy nadzieję, że wszystkie nasze działania przyczynią się do odnowienia ruchu pielgrzymkowego do tej naszej „Sycowskiej Częstochowy”, którą włączyliśmy w  ten  odcinek Camino. Rozpoczyna się on w centrum miasta przy obecnej dzwonnicy przykościelnej , a kończy po 16 km w Szczodrowie przy kościele św. Andrzeja , na granicy gminy Syców. Jeszcze w tym roku zostanie wyznaczony i oznakowany następny odcinek, wiodący ze Szczodrowa do  Oleśnicy i Długołęki. Inauguracja lokalnej Drogi Św. Jakuba odbyła się w dn.28 kwietnia  2013r. , kiedy to poświęcono ufundowaną przez TSM ceramiczną tablicę ze znakiem muszli św. Jakuba. Rzecz jasna nie mogło się tu obyć bez dwudniowej pielgrzymki, która z tej okazji dla 16 pielgrzymów wiodła z sanktuarium Maryjnego Na Pólku pod Bralinem, przez Św. Marek -  do Oleśnicy.    
   Członek  Towarzystwa Świętego Marka Paweł Peter,  w lutym br. wyruszył pieszo z Wrocławia do Rzymu na kanonizację bł. Jana Pawła II. Pierwszy raz ten dystans pokonał ze Stanisławem Osadą  , pielgrzymując z okazji i na cześć beatyfikacji Jana Pawła II. Tym razem towarzyszy mu grupa 18 pielgrzymów z Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Nasz Przyjaciel aktywnie działa także w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dróg Św. Jakuba , a jego droga pątnicza rozpoczęła się właśnie od pieszej pielgrzymki z Pirenejów do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Jesienią 2013r.  wraz z trojgiem przyjaciół,  przeszedł, jako forpoczta przyszłej Camino na Ukrainie,  1300 km  z Kijowa do Krakowa…
    Nie zapominamy, że to właśnie papież Jan Paweł II przyczynił się do odnowienia szlaku pielgrzymkowego Camino. Będąc 9 listopada 1982r. u grobu św. Jakuba, Święty Ojciec w  Akcie Europejskim zawarł doniosłe treści :
 Z  Santiago kieruję do ciebie stara Europo wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą ! Bądź sobą! Odkryj swoje początki . Tchnij życie w swoje w swoje korzenie.  Możesz jeszcze być  latarnia cywilizacji  i bodźcem postępu dla świata . Inne kontynenty patrzą na ciebie i spodziewają się po tobie tej samej odpowiedzi , jaką święty Jakub dał Chrystusowi: „ Mogę!”
      Nie po raz pierwszy słowa Świętego Ojca miały sprawczą moc! W 1986r. Rada Europy ogłosiła Drogę św. Jakuba  pierwszym europejskim szlakiem o wielkim znaczeniu dla jej kultury, zaś  Santiago obwołano  Europejską Stolicą Kultury. Skierowała ponadto apel do  instytucji i obywateli,  m.in. o wsparcie odtwarzania średniowiecznych szlaków św. Jakuba na terenie całej  Europy oraz przyczynianie się do odnowienia zabytków i pomników przyrody znajdujących się w pobliżu tych tras i przywrócenie ich dawnego znaczenia .
    Towarzystwo Świętego Marka wpisuje się w te działania. Na przestrzeni ostatnich kilku lat udało się zdobyć środki, zarejestrować, wyznaczyć, i we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce,  oznakować sycowską Camino, którą rozumiemy jako żywy pomnik Świętego Ojca Jana Pawła II i świadectwo naszej wierności Jezusowi Chrystusowi.   Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów, zapraszamy do Sycowa! Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.tsm.sycow.pl . Va ! Deo vincit!

                                                                            
 Renata Wojciechowska i Stanisław Kozłowski