TOWARZYSTWO  ŚWIĘTEGO  MARKA  W  SYCOWIE

123

Ocalony od zapomnienia. Tschötschel w pięknym katalogu.

123