TOWARZYSTWO  ŚWIĘTEGO  MARKA  W  SYCOWIE

Najważniejsze daty w historii kościoła


XIV wiek

Przypuszczalny okres powstania kościoła. Patron świątyni – Św. Marek – wskazuje na jej przedreformacyjną fundację.  Do XIV- wiecznych początków kościoła nawiązuje historia  o „czarnej zarazie”, która pustoszyła Europę w  latach 1347-1352, ale nie dotknęła mieszkańców okolic Sycowa.  W akcie wdzięczności pobożni mieszkańcy (mieszkaniec ?) Komorowa wznieśli kaplicę ku czci św. Marka, dokąd odbywały się prawdopodobnie już wtedy pielgrzymki odpustowe.


1562 – 1598

Kościół św. Marka  w rękach ewangelików.
Sycowem włada wówczas rodzina Maltzan. W 1549 r. Joachim von Maltzan otwarcie popiera poglądy Marcina Lutra.  Syn Joachima – Bernhard -  w latach 1560-62 oddaje w ręce pastorów protestanckich okoliczne kościoły katolickie.


1596

Pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele św. Marka zawarta w starych aktach gruntowych Sycowa. Burgrabia Abraham von Dona , ówczesny właściciel sycowskiego księstwa stanowego, katolik,  sprzedaje majątek Komorów Barthelowi von Studnitz und Geroltschütz, sobie pozostawia jednak kościółek św. Marka.


1599

Data znajdująca się  na dzwonku w wieżyczce kościoła. Na otoku sygnaturki umieszczono napis „Gottes Segen macht reich” ( „Błogosławieństwo Boże ubogaca”). 


1598

Świątynię ponownie odzyskują katolicy.


1601

Kościół zostaje przydzielony parafii śś. Piotra i Pawła jako kościół filialny.  W tym samym roku  pożar częściowo niszczy drewnianą budowlę i przez pewien czas służy ona jako magazyn soli.

1622 – 1630

Podjęcie dzieła odbudowy kościoła i wykonania wyposażenia. Fundatorem był najprawdopodobniej Karl Hannibal von Dohna, syn Abrahama. Karl Hannibal  przywrócił zwyczaj pielgrzymowania do kościoła w dzień patrona św. Marka (25 kwietnia).


1813 – 1818

Kościół św. Marka staje się główną świątynią dla sycowian, gdyż kościół parafialny śś. Piotra i Pawła  częściowo spłonął w wielkim pożarze miasta.


1835

Odwołanie uroczystości św. Marka ze względu na katastrofalny stan kościółka.


1848

Prace remontowe przeprowadzone pod nadzorem proboszcza Ignacego  Kupca ratują kościół  przed zawaleniem.


1933 – 1934

Proboszcz Franz Schölzel podejmuje kolejny generalny remont niszczejącej świątyni. Wtedy również została dobudowana nowa zakrystia. Odnowiono wnętrze kościoła, nadano mu obecną kolorystykę, wstawiono nowe ławki.


17 IX 1934

Uroczyste poświęcenie kościoła przez dziekana Wyciska.


1945

Wkroczenie wojsk sowieckich do Sycowa. Żołnierze stacjonują w kościele św. Marka, przetrzymują  w nim konie, palą ogniska, aby się ogrzać.  Świątynia, choć zdewastowana, przetrwała. Fakt ten rdzenni mieszkańcy Świętego Marki i okolicznych wsi przypisują cudownej opiece Patrona kościoła.


1960 – 1962

Prace remontowe przy obiekcie. Wymieniono elementy konstrukcyjne ścian i więźby dachowej, na nowo pokryto dach gontem, uzupełniono wieżyczkę na sygnaturkę, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, wykonano nową polichromię.


1995

Ponowny remont więźby dachowej.

 

16 – 23 III 1997

Kościół zostaje okradziony z czterech rzeźb umieszczonych w uszakach przy ołtarzu głównym oraz stojących na konsolkach przy bocznych ścianach – południowej i północnej.
Ponadto złodzieje dewastują obramowanie ołtarza głównego, wyrywając zdobiące go główki aniołów ze skrzydełkami.